Ласкаво запрошуємо вас до нас в бібліотеку! Відвідайте, не пошкодуєте

Ласкаво запрошуємо Вас до нас в бібліотеку! Відвідайте,не пошкодуєте!

Про бібліотеку

Наприкінці ХІХ ст. в містечці Каховка були відкриті перші учбові
 заклади.                
Виникла необхідність створення першого закладу культури в Каховці –громадської бібліотеки.
У довіднику “Бібліотечна Україна” вказана дата заснування Каховської районної бібліотеки, таку назву носить цей заклад сьогодні,(Бібліотечна Україна, с. - )
Працівники Каховського краєзнавчого музею, працюючи в архіві з «Южными записками» за 1905 рік, відшукали  відомості про іншу дату заснування бібліотеки.
«… Нам пишут из Каховки. Наша библиотека существует уже 10 лет. Основание ей положено пожертвованиями  бывшего земского начальника Я… Заведовали ею местные учителя, затем перешла она в ведение уездного земства. Помещалась тогда библиотека в бывшем арестном  здании, которое не отапливалось и мне приходилось отогревать дыханием чернила на пере при выдаче книг и простуживаться. В 1904 земство передало библиотеку новому обществу взаимной помощи: перемещена она в здание на главной  улице. При ней открыта читальня. Печально только, что читает мало взрослых: все дети да юноши. За 1904 г. побывало больше 200 читателей, прочитано больше 4 тыс. книг. » (Учитель. «Южные записки, 1905 № 7, с. 73)
Таким чином, є підстави вважати, що перша громадська бібліотека в містечці Каховка була заснована в кінці ХІХ ст. 1895-189... рр..
Через 100 років читачі цієї бібліотеки присвятили цій події такі рядки:
                                               
                                             Столетие назад на склоне века
                                           На стыке улиц – Главной и Лесной –
                                           В Каховке создана была библиотека,
                                           Ей долгий путь намечен был судьбой.
                                           Летели годы, шли десятилетья,
                                           Сменялись даты в суматохе дней…
                                           Но даже в годы бед  и лихолетий
                                           Она несла добро в сознание людей.


                        
1910 рік. -  бібліотека,  вже на той
час народна книгозбірня, налічувала
у своєму фонді 3461 примірник.Один 
з   експонатів краєзнавчого музею – 
книга  А.Григорьева «Лермонтов    
и егонаправление»  1915р.видання. 
На обкладинці книги напис «Каховская общественная библиотека".Викладенні
правила користування бібліотекою ,

 вказаний розмір плати за користування книгами та періодичними виданнями, визначені пільги для дітей та учнів.

Після громадянської війни бібліотека знову відновила свою роботу. З середини 20-х років бібліотекою завідував А.П.Перепелицін. Разом з ним працювала дружина та молодша дочка Міла.

1931 рік.  -    ОГПУ здійснив погром у бібліот5еці. З бібліотеки були вилучені майже всі дореволюційні видання.  З бібліотеки були вилучені майже всі дореволюційні видання. А.Перепелицін був репресований.

1931-1941 рр. -  в бібліотеці працювала Б.Гольштейн. Книжковий фонд бібліотеки складав 25 тис. примірників, проводились читацькі конференції ,літературні вечори. В селах району напередодні війни працювало 19 бібліотек з книжковим фондом 43  тис. примірників. На початку війни працівники бібліотеки основну частину фонду роздали каховчанам на збереження.

 1944 рік.  -    районна бібліотека відновила свою роботу. До 1946 р. у бібліотеці не було штатного завідуючого. Всю роботу по збиранню книг у населення проводила Б.Гольштейн. За два роки їй вдалося відновити основний бібліотечний фонд.

Влітку 1947 р. -  з метою кращого культурного обслуговування робітників радгоспів та МТС, зайняти на збирання хліба, районна бібліотека укомплектувала та надіслала на місця 16 пересувних бібліотечок («Колгоспник Каховщини», 1947, 3 липня)

Районна бібліотека для дорослих та районна бібліотека для дітей одержали партію літератури на суму 500 крб. Серед нових книжок багато художньої та політичної літератури. ( «Колгоспник Каховщини», 1947, 3 липня).
Подальший розвиток бібліотеки пов’язаний з будівництвом Каховської ГЕС. Так, в травні 1951 р. районна бібліотека одержала в дар від руду письменників, поетів, драматургів Радянської України по кілька примірників написаних ними книг з автографами авторів, адресованих будівельникам Каховської ГЕС. Серед цих книг є збірка п’єс драматурга О.Корнійчука. На вітрині бібліотеки можна бачити також книги з особистими написами поета П. Тичини, письменника Ю.Смолича та інш. («Колгоспник Каховщини», 1951, 17 травня).


1953 рік. -   Одним з кращих місць дозвілля каховчан в ті роки був читальний зал Каховської районної бібліотеки. Привітно і затишно тут. На вікнах легкі занавіски, квіти, підлога устелена килимами, 10 столів у читальному залі, настільні лампи, чорнило, ручки – все до послуг читачів. З 12 години дня до пізнього вечора у світлому читальному залі тихо шелестять сторінки газет та журналів. Тут читаються лекції, проходять читацькі конференції, на яких обговорюються твори радянських та зарубіжних письменників. В читальному залі налічується 4 тис. екз. книжок, тут є політична, наукова, технічна, сільськогосподарська та інша література. Особливо людно в читальному залі після 5-6 години вечора. Громадяни приходять почитати свіжі газети, журнали, послухати лекцію. Тільки за 6 місяців цього року у читальному залі прочитано12 лекцій, доповідей, проведено 4 читацькі конференції, 111 читок, бесід, читальний зал відвідало 4712 чол. («Колгоспник Каховщини», 1953, 3 липня).
1959 рік. - У Каховській районній бібліотеці запроваджено відкритий доступ до книжкових фондів бібліотеки. Н. Школьник  зав. віддлом обласной бібліотеки імені О. Гончара влітку 1959 року в газеті писала: " Каховська районна  проводить велику і різноманітну роботу серед своїх чатачів. Тут організовано відкритий доступ до книжкових фондів. Така система обслуговування сприяє збілшенню кілкості читачів
1965 рік .  -   Фонд районної бібліотеки нараховує майже 34 000 примірників, читачів було 4 230 чоловік.

        
1976 рік.  -  У бібліотеку поверну-
лась книга" А.Македонский.Юлий
Цезарь",яка разом з солдатам
 33- ї стрілецької дівізії крокувала
дорогами війни від Каховки
до Севастополя, від Севастополя до
Кенісберга,від Москви до Ташкент і Берліна,від  Берліна доТуапсе.
І через 33 роки повернулась у свою бібліотеку.
Її надіслав полковник у відставці І.Зозуля.           

1977 рік - бібліотеки Каховського району об΄єдналися в централізовану бібліотечну систему.Мережу складають 36 бібліотек.

1987 рік -  за роки централізації поліпшилась матеріальная база бібліотеки.Зокрема було придбано телевізор,2 магнітофони,3 друкарські машинки,програвач.1991 рік -  бібліотека одержала нове приміщення.                                                

1992 рік - при районній бібліотеці організовано клуб Козацької слави.1995 рік  -   бібліотека святкувала своє 100-річчя.                                           
2003 РІК - придбано перший компютер
2007 РІК листопад - відкриття Інтернет - центру по Програмі Посольства США в Україні "Інтернет для читачів публічних бібліотек"
 2009 рік  1квітня - створення КУ"Каховська районна об'єднана бібліотека"
2011 рік - Бібліотека переможець II раунду програми "Бібліоміст"
2011 грудень- присвоєння КУ "Каховська районна об'єднана бібліотека"імені М.І.Братана.

Комментариев нет:

Отправить комментарий